Сертификат

№ 00

«Бедеулікті емдеудің заманауи тәсілдері.
ҚРТ: Бүгінгі мен келешегі» ҚРМА XIV халықаралық конгресіне
қатысқанын растайды

participated in the XIV International congress of the Kazakh Association of Reproductive Medicine
«A modern approach in fertility treatment. Assisted reproductive techniques: Present and future»

60 академиялық сағат/academic hours

Локшин В.Н./ Lokshin V.N.
м.ғ.д., профессор, ҚРМА президенті, ҚР ҰҒА академигі

Doctor of Medical Sciences, professor, President of KARM Academician of the National Academy of Sciences in the Republic of Kazakhstan
Конгресс-оператор
04.12.2022
г. Астана, Казахстан